Matematikopgave om Alkohol

Følgende er uddrag af sundhedsstyrelsens alkoholside,

Klik her hvis du vil se det hele 

 

 
Fakta om alkohol

Tilbage | Til toppen

Så meget er en genstand

En genstand er 12 gram (1,5 cl) ren alkohol, hvilket svarer til alkoholindholdet i en almindelig pilsner. Som tommelfingerregel kan du iøvrigt regne med, at der er en genstand i:

1 pilsner (33 cl)
1 glas vin (12 cl)
1 glas hedvin (8 cl)
1 glas spiritus (4 cl)

- 1 guldøl indeholder ca. 1 1/4 genstand
- 1 stærkereøl indeholder 1 1/2 til 2 genstande
- 1 flaske vin (75 cl) indeholder ca. 6 genstande
- 1 flaske spiritus (70 cl) indeholder ca. 18 til 20 genstande

Til toppen
Sådan regner du genstandene ud

På flere flasker er alkoholindholdet både oplyst i procent og antal genstande. Hvis ikke, kan du finde frem til antallet af genstande ved at regne ud, hvor meget ren alkohol flasken indeholder og dividere med 1,5 (alkoholmængden i centiliter svarende til 1 genstand). Formlen ser således ud:

Antal cl x alkoholprocent

100 x 1,5
  =    antal genstande

Hvis flasken er på 75 cl, (som de fleste vinflasker), passer tallene så godt sammen, at man kan nøjes ved at tage alkoholprocenten og dividere med 2. En flaske vin på 12% alkohol indeholder således 12:2 = 6 genstande.

Tilbage | Til toppen
Hvor går grænsen?

Genstandsgrænserne er bestemt ud fra undersøgelser af sammenhængen mellem mænds og kvinders alkoholforbrug og dødelighed. Der er to grænser, fordi mænd og kvinder tåler alkohol forskelligt. At drikke under grænserne giver ikke 100% sikkerhed. Dertil er der for mange individuelle forskelle. Men holder du dig under genstandsgrænserne, er risikoen for helbredsskader lille. Det skal dog understreges, at nogle mennesker anbefales helt at undgå eller være yderst mådeholdende med alkohol. Det gælder fx gravide kvinder, mennesker med visse sygdomme samt mennesker, der tidligere har drukket for meget.

Højst 14 genstande om ugen for kvinder
og
højst 21 genstande om ugen for mænd

- og ikke det hele på èn gang.


Tilbage | Til toppen
Hvad er procenter og promiller?

Når vi drikker alkohol, opstår rusvirkningen i løbet af 10-20 minutter. Alkohol virker i hjernen som et bedøvelsesmiddel. Når alkohol til tider kan virke opkvikkende, skyldes det, at hjernens hæmmende funktioner bedøves først.

Tilbage | Til toppen
Promillen kan snyde dig

Drikker du stærk spiritus, drikker du hurtigt, eller drikker du på tom mave, bliver promillen hurtigt utilsigtet høj. I modsætning til hvis du drikker alkoholsvagt, drikker langsomt eller spiser mad til.

Fortsætter man med at drikke hurtigere, end alkoholen forbrændes, vil man til sidst blive alkoholforgiftet - eller bevidstløs.

Tilbage | Til toppen
Fra ædru til bevidstløs

Nedenfor kan du se, hvordan alkohol påvirker kroppen promille for promille. Mennesker, der dagligt er vant til at drikke meget, reagerer dog anderledes på alkohol. De kan tilsyneladende fungere normalt, selv ved høje promiller. Men det er kun tilsyneladende.

0,2 promille: Øjets evne til hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys til mørke forringes.
0,5 promille: Evnen til på en gang at opfatte situationer og samtidig udføre præcise bevægelser begynder at forringes. Synsvinklen indsnævres.
0,8 promille: Nedsat koordinationsevne og øget reaktionstid.
1,0 promille: Opmærksomheden og koncentrationsevnen er svækket, begyndende træthedssymptomer og nedsat balance- og bevægelsesevne.
1,5 promille: Udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær. Centralnervesystemet har fået nok - og maven sikkert også.
2,0 promille: Udtalte forgiftningssymptomer. Selvkontrollen er helt væk.
3,0 promille: Manglende kontrol med fx urinblæren, evt. bevidstløshed.
4,0 promille: Bevidstløs. Livsfare.


Promillegrænsen for kørsel i bil er nu 0,5.


Drik ikke på tom mave eller for hurtigt - det giver en mere pludselig og uberegnelig rus.


Tilbage | Til toppen
Det er procenterne, der gi'r promillerne

Promille betyder "per 1.000". Når man taler om alkoholpromiller, betyder det antal gram ren alkohol per liter blod, selvom alkoholen er fordelt i al kropsvæsken. Den nøjagtige alkoholpromille findes gennem en blodprøve eller en test af udåndingsluften.

Tilbage | Til toppen
Alt efter hvor meget man vejer, påvirkes man forskelligt. Som tommelfingerregel kan du regne med at 1 genstand giver disse promiller:

Din vægt Kvinder Mænd
50 kg 0,44 0,35
60 kg 0,36 0,29
70 kg 0,31 0,25
80 kg 0,27 0,22
90 kg 0,24 0,20
100 kg 0,22 0,18


Sådan regner du promillen ud

Kvinder: 12 x antal genstande

0,55 x vægt i kg
  =    promille
Mænd: 12 x antal genstande

0,68 x vægt i kg
  =    promille


Tilbage | Til toppen
Den lille forskel har stor betydning

Kvinder kan ikke tåle at drikke så meget som mænd. Selv når en kvinde vejer præcis det samme som en mand, får kvinden en højere promille af den samme mængde alkohol end manden. Det skyldes, at mænd indeholder mere væske end kvinder - i gennemsnit 68% mod 55%. Kvinder er desuden som regel længere tid om at forbrænde en genstand, fordi de vejer mindre end mænd.

Drikker en kvinde på 60 kg og en mand på 100 kg lige meget, vil kvinden få en promille, der er dobbelt så stor som mandens.

| Til toppen
Alkohol sætter leveren på arbejde

Alkohol forbrændes først og fremmest i leveren, ved hjælp af enzymer. Medfødte forskelle, sygdom og medicin kan betyde, at alkoholen forbrændes hurtigere eller langsommere. Det er overtro, at forbrændingen øges ved at drikke kaffe, danse, tage brusebad eller gå en tur i den friske luft. I praksis afhænger den hastighed, som alkohol forbrændes med, normalt kun af èn ting: Din vægt.

Som tommelfingerregel kan man regne med, at voksne raske personer forbrænder 1 - 1 1/2 gram alkohol pr. 10 kg legemsvægt i timen. En person på 60 kg forbrænder altså 6-9 gram alkohol i timen, eller 1 genstand (12 gram ren alkohol) på mellem 1 time og 20 minutter og 2 timer.

Tilbage | Til toppen
Så lang tid er du om at forbrænde en genstand

Vægt mellem og
60 kg 1 time og 20 minutter 2 timer
70 kg 1 time og 9 minutter 1 timer 43 minutter
80 kg 1 time 1 timer 30 minutter
90 kg 53 minutter 1 time 20 minutter
100 kg 40 minutter 1 time 12 minutter


Tilbage | Til toppen
Hvornår er jeg ædru?

Har du check på, hvor mange genstande du har drukket, kan du regne ud, hvornår du er nogenlunde ædru. Men ikke hvornår reaktionerne atter er normale. Efter en høj promille tager det ekstra tid at få sine normale færdigheder tilbage.

Tilbage | Til toppen
Alkohol forbrændes med en konstant hastighed i leveren. Kaffe, dans, motion eller frisk luft hjælper ikke.

 

 OPGAVER:

1)Vælg en i gruppen ud. Hvor meget  drak han/hun sidst I var til fest?   Noter resultatet.

2)Hvor mange genstande svarer det til?

3)For at gøre modellen simpel antager vi at det hele blev drukket  på en gang.  Udregn  promillen.   Opgaven bliver vanskelig hvis I skal tage hensyn til forbrænding undervejs,   så promillen bliver for høj.

4)Hvor lang tid går der før disse genstande er forbrændt?

5)Prøv at lave en udregning , der beskriver hvor lang tid der skal gå, før man er i stand til at køre bil.

6)Prøv at lave et skema: "Så lang tid er du om at forbrænde en promille" afhængig af vægt.

7)Tegn en graf over forbrændingen af alkoholen i kroppen efter promillen af det der blev drukket i 3)