MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2275C9E4/rapindhold.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Fysikrapport og fysikjournal

Fysikrapport og fysikjournal

 

Hvad skal en fysikrapport indeholde?

 

Øverst: Navn, klasse, dato for øvelsens udførelse og en overskrift.

 

1)  Øvelsens formål.

2)  Beskrivelse af forsøget. Her skal stå med jeres egne ord, hvad I har foretaget jer.

3)  Tegning af opstillingen.

4)  Beskrivelse af den indgåede teori=

5)  Måleresultater, f.eks. i et skema. Disse kan også flettes ind i forsøgsbeskrivelsen.

6)  Vurdering af forsøgsresultater. Herunder %-vis afvig= else fra tabelværdien.

7)  Fejlkilder og usikkerheder.<= /span>

8)  Konklusion.    (Er forsøgets formål opfyldt?)

 

Her er nogle eksempler på, hvad en fysikrapport derudover kan indeholde:

Det er ikke alle punkter, der er aktuel= le ved hver rapport.

Prøv at få så mange = som muligt af nedenstående punkter med ved hver besvarelse.

 

1)  Formler og udregninger, hvor jeres måletal er indsat i formlerne. Hvis der er mang= e ens udregninger, så skal I benytte EXCEL eller listerne i TI- Interactive.

2)  Besvarelse af de spørgsmål= der står i vejledningen

3)  Grafer, husk symboler og enheder p&arin= g; akserne

4)  Regressionsanalyse på måletal

 

Selvom i arbejder i grupper skal I aflevere en individuel rapport hver.

 

Hvad skal en fysikjournal indeholde?<= /span>

 

Fysikjournaler er gruppearbejde.

Når I laver en øvelse hvor der ikke skal afleveres rapport men fysikjournal, så skal jeg se jeres journaler igennem og godkende dem inden i går fra øvelsen. Det kan ofte resultere i, at I skal forbedre dem og jeg skal se dem igen.

Journaler er således en processkrivning, men ikk= e en egentlig retning.

De behøver ikke at være perfekte nå= r jeg ser dem første gang.

Men de skulle gerne være det når jeg ser d= em sidste gang.

 

Journaler behøver ikke, i modsætning til = fysikrapporter , at indeholde forsøgsbeskrivelse, tegning  og teoriafsnit.

 

En journal skal indeholde:

 

Øverst: Navne på gruppemedlemmerne, klasse, dato for øvelsens udførelse og en overskrift.

 

1)Øvelsens formål.

2)Måleresultater, f.eks. i et ske= ma.

3)Vurdering af forsøgsresultater. Herunder %-vis afvig= else fra tabelværdien.

4)Fejlkilder og usikkerheder.

5)Konklusion.    (Er forsøgets formål opfyldt?)

 

Her er nogle eksempler på, hvad en fysikjournal derudover kan indeholde:

Det er ikke alle punkter, der er aktuel= le ved hver journal.

Prøv at få så mange = som muligt af nedenstående punkter med ved hver besvarelse.

 

5)  Formler og udregninger, hvor jeres måletal er indsat i formlerne. Hvis der er mang= e ens udregninger, så skal I benytte EXCEL eller listerne i TI-Interactive.

6)  Besvarelse af de spørgsmål= der står i vejledningen

7)  Grafer, husk symboler og enheder p&arin= g; akserne

8)  Regressionsanalyse på måletal.

 

 

 

God fornøjelse EH=

 

24-06-2007