Skriv i fagene
Dansk

Skrivemetro  >  Skriv i fagene  > Dansk  > Skrivehandlinger > Diskussion Linjeoversigt   -  Index   -   Forside

Diskussion

 

Diskussion

At diskutere er at fremføre argumenter ud fra forskellige synspunkter og for og imod en holdning.

Ordet diskussion kommer af latin discussio, der egentlig betyder at ryste frem og tilbage. Målet for en diskussion er altså ikke at vinde, men at belyse en sag fra flere sider. Derfor kan du roligt glemme ord som ‘enig’ og ‘uenig’ i denne sammenhæng.

Grundlaget for diskussionen er læsning, analyse og formidling. Skal man skrive en opgave, der kræver en diskussion, indleder man sin besvarelse med først at gøre rede for, hvad den foreliggende tekst siger. Sagt på en anden måde: man genfremstiller tekstens synspunkt, og gør det korrekt. Dernæst kommer den egentlige diskussion, hvor man hensigtsmæssigt lader andre tale og argumentere for deres synspunkter. Man kan f.eks. bruge vendinger som: Nogle mener.... Andre synes dog... Efter sådanne overvejelser frem og tilbage er det nødvendigt at trække linjerne op som konklusion.

Først derefter er det tilladt at fremføre sin egen mening – uden at blive privat!

 

Tips til at komme i gang
Udvælg de 3-5 vigtigste synspunkter i debatten og strukturer dem; rækkefølgen behøver ikke være den samme som i debatten.

 

 

Find 3-5 synspunkter i teksten (pro)
Opstil dem hierarkisk (dvs. den vigtigste først)

Formulér modsynspunkter (contra)

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Sammenskriv nu på højst én side de tre-fem synspunkter fra diskussionen, så en udenforstående uden problemer ville kunne forstå dem. Sproget skal være sammenhængende og gennemarbejdet. Du kan skamløst bruge disse formuleringer:

”Et centralt synspunkt blev fremført af…”

”I modsætning hertil…”

”Dette blev modsagt af…”

”En helt anden synsvinkel på emnet blev formuleret af…”

”I forlængelse af dette synspunkt…”

”På den ene side… på den anden side…”

”X sætter spørgsmålstegn ved denne argumentation…”

 

Varier endelig standardformuleringerne og find gerne selv på flere beslægtede vendinger.

Det er forbudt at skrive ”jeg synes”, ”jeg mener”, ”personligt er jeg af den opfattelse” og beslægtede vendinger. Brug i stedet formuleringer som

”Spørgsmålet er om…”

”Mellem disse to klare holdninger til X gemmer der sig måske en helt tredje mulighed…”

”Kunne man ikke anlægge en helt anderledes synsvinkel på debatten?”

”Lad os forestille os, at…”

”Og hvem af disse to har så ret?”

 

Læs evt. mere om at skrive en diskussion i bogen Litterær artikel, kronik og essay af Annette Hauer og Birgitte Munk, Systime 2008 (fx i Værktøjskassen: Hvordan skriver man en kronik, side 105-107)

 

 

Nyttige links: