Skrivemetro  > Naturvidenskabelig journal Linjeoversigt   -  Index   -   Forside

En naturvidenskabelig journal

 

Journal skabelon (dok)   

 

I alt naturvidenskabeligt arbejde er det meget vigtigt at tage systematiske noter i forbindelse med et forsøg så det efterfølgende kan gentages af en person der aldrig før har udført forsøget. Afrapportering af forsøg sker ofte i form af en journal, der følger en fast skabelon. I NV lærer I at skrive en journal, der de første par gange afleveres for at I bliver fortrolige med journalformen. Journaler adskiller sig fra rapporter ved kun at omhandle selve forsøget og de indeholder hverken teoriafsnit eller diskussion. Vejledning til journalskrivning kan findes her.

  • En forsøgsjournal er omhyggelige notater fra forsøgets udførelse. Dvs. observationer, afvigelser fra vejledningen, resultater, skitse/billede af forsøgsopstillingen, ideer til fejlkilder, diskussion og konklusion.

  • En Journal fra feltarbejde er omhyggelige notater fra opmålinger og/eller prøvetagninger. Dvs. observationer (fx vejr, omgivelser osv.), afvigelser fra vejledningen, resultater, skitse/billede af stedet, ideer til fejlkilder, diskussion og konklusion.

  • Journalen er et arbejdspapir, der som udgangspunkt kun skal læses af eleven selv (og normalt ikke rettes af læreren). Journalen skal gøre det muligt senere at huske, hvordan forsøget er udført og de væsentligste observationer i forbindelse med forsøget. 

Ofte kan vejledningen bruges som journalark, der blot udfyldes.

 

Tjekliste til en journal:

Navn, dato

Formål

Fremgangsmåde - henvis evt. til vejledningen og noter om der er afvigelser i forhold til vejledningen. Hvis journalen skal afleveres, så skal fremgangsmåden skrives med dine egne ord.

Skitse eller billede af forsøget

Resultater (evt. i skemaform)

Hvad viser resultaterne - fremhæv de væsentligste observationer og iagttagelser i forbindelse med forsøget.

Fejlkilder og usikkerheder

Ideer til diskussion - skal ikke diskuteres!

Konklusion

 

 

(Teksten er delvist hentet fra Greve Gymnasiums skrivemetro)