Metroindex

 Forside

 

Du åbner et søgefelt med ctrl+f og skrive så dit søgeord i feltet

 

Abstract

Afsnit

Afsnitsøvelse  (dok)

Annotation i PDF

Argumentation

AT-forløb

AT14-ressourcerum

AT-manual

ATG-manual

AT-vejledning fra UVM

Artikeldatabaser (Skoda)

Audioboo

Audiomail med Audioboo

 

Bibliotek se under Studiecenteret

Biologi

Blooms taksonomi (ppt)

Brainstorm

Browseren, Ryd browseren (dok)

Browser, Valg af (PC)
 


CFU-lærervejledning

Citater - dokumentation

Citater og kildeangivelser  (dok)

Citater - At citere korrekt (dok)

 "Clickers" - Student response systemer "

Coaching (processkrivning)
 

Dansk

Del og stjæl (processkrivning)

Detox-programmer

DHO

DHO-eksempel på enkeltfaglig opgave (DA) (dok)

DHO-eksempler på tværfaglig opgave (dok)

DHO-forsider

DHO-forslag til emner (dok)

DHO-inspiration (dok)

DHO-visuel oversigt (dok)

Dokumentation

Download video fra nettet

Dropbox

 

Eksamen/årsprøver - skriftlig (regler)

Eksamenspjece 1g

Eksamenspjece 2+3.g

Eksempelbesvarelser - matematik

Elektroniske tavler

Elevark til essay (dok)

Elevark til kronik (dok)

Elevark til litterær artikel (dok)

Elevbetaling - Place2book

EMU

Engelsk

Eyejot, Videomail med ...

 

FG-mixer

Find materiale

Flyom 7-punktmodel  (PP) og kommentar til (dok)

Fodnoter, index i Word

Formidlingsopgaven - en gennemgang

Formidlingsopgaven

Formidlingsopgaven - vejledning til SRP - dansk

Fransk

Fysik

 

 

Gode studievaner

Goggle Docs - en gratis webbaseret Office suite

Google-sites

Googledrive

Google søgeguide

Growly notes

Gyldendals ordbøger

 

Historie
Hjemmesider & Wikier

Hjælp - jeg kan ikke komme igang
Hurtigskrivning

 

Idefasen

Index og fodnoter i Word

Indholdsfortegnelse

Infomedia

Innovation og AT - overvejelser du skal gøre dig (dok)

Innovationstillæg-elever AT (dok)

Innovationstillæg-lærere AT (dok)

Innovation i AT - som diagram (dok)

Innovation i AT Tårnby (dok)

!nnovation og AT - en PP (PP)

IT - linjeoversigt

IT-intro til nye elever

IT og skriftlig eksamen/årsprøver

 

Journal skabelon (dok)   


Kahoot

Kemi
Kollaborativ skrivning
Kildeangivelse - dokumentation

Kildekritik

Korrekturlæsning
Kommentar til DHO

KS-forsider

 

Lectiovejledning til lærerne

Lectioregler

Litteraturliste

Loggerpro

Lydmixer-festsal

Lysmixer-festsal
Læreplaner og vejledninger - STX

 

 


 

Matematik

Matematik og Word  Math-udvidelse til Word  (dok)

Mathtype

MAT-videoer (videobeviser)

Mailvue, Videomail med  ...

Metodeafsnit-problemformulering-synopsis spec. i AT  (PP)

Mindmap (processkrivning)   

Mobilafhængighed, detox-programmer

Mobiltelefoner - film

Musik

M-audio-keyboard, Forbindelse til computer (musik)

 

Naturvidenskabelig journal
Naturvidenskabelig rapport

Netkort og strømbesparelse (dok)
Noteprogrammer til computeren

Noter, standardmodel

Noter, tag gode noter.

Noter til opgaver.doc

Nspire anskaffelse af programmet

Nspire-vejledninger

NV

 

Office365

Onenote

OpenOffice

Ordbøger, Gyldendals On-line

 

PDF, Annotation i PDF

PDF-printer

PDF, merge/samle PDF-filer.

PDF-Xchange Viewer

PDF - komprimering & redigering

Pdf-noter - Adobe Acrobat

Plagiat

Polfoto

Powerpoint

Place2book - elevindbetaling

Prezi

Primus-musikprogram

Problemformulering i DHO (dok)

Problemformulering-synopsis-metodeafsnit spec. i AT  (PP)

Processkrivning

Præsentationer

PP/præsentationer, Fokus i 

 

 

Rapport skabelon (dok) 

Redegørelse-resume-referat

Resume - skabelon tysk (dok)

Retteskema til essay

Retteskema til kronik

Retteskema til litterær artikel

Respons (processkrivning)

Ryd browseren (dok)

Samfundsfag

Screencast med screen-o-matic

Screendumps

Snyd

Socrative - "clickers"

Spansk

SRO

SRP

SRP-pjecen (doc)

SSO-forsider

Skabelon til kronik

Skriftlig eksamen og IT
Skriv noter i PDF

Skoda - avisdatabaser

Skolekom-hjælp

Skolekom - officiel begyndervejledning  (dok)

Sproglige normer

Skrivemetro -Fredericia Gym

Skrivemetro - Greve Gym

Skrivemetro - Silkeborg Gym

Snyd

SR-træ

Standardbrowser, Valg af (PC)

Student response systemer  Socrative - "clickers"

Studierapportens indhold
Studierapporten, Oprettelse af studierapport

Struktur i PP/præsentationer

Studiecentret FG

Strømbesparelse og netkort (dok)

Synopsismodel

Synopsismodel for ATG

Synopsis for samfundsfag

Synopsis-problemformulering-metodeafsnit spec. i AT  (PP)

 

Taksonomi, Bloom (ppt)

Talekort (dok)

Talepapir (doc)

Tekstbehandling, fodnoter mm

Tilbagemelding på DHO enkeltfaglig (DA)

Tilbagemelding på DHO flerfaglig

Tilbagemelding på essay

Tilbagemelding på kronik

Tilbagemelding på litterær artikel

Tysk

Tysk oversættelse, Gode råd (dok)

Tysk stil, Gode råd (dok)

Tænkeskrivningsøvelser (dok)

 

Uni-login

 

Vejledninger og læreplaner - STX

Video, download fra fx Youtube

Video, Optag med mobil

Videomail med Eyejot.

Videomail med Mailvue

Virus på computeren

Web2

Wiki'er & hjemmesider

Word , fodnoter mm

Wordmat

Word - mathtype


Hit Counter