Skrivemetro
Studierapporten 

Skrivemetro  > Studierapporten

Linjeoversigt   -  Index   -   Forside

Hvad er en studierapport?
Studierapporten er en oversigt over alle de AT-forløb du har deltaget i med angivelse af bl.a emner, indhold og deltagende fag. Den ligger i Lectio. Du finder den ved at klikke på linket ’Studieplan’ oven over dit skema og derefter klikke på linket ’Studierapport’.

 

 

Hvad skal studierapporten indeholde?
Beskrivelsen af forløbet omfatter en kort beskrivelse af:

  • Deltagende fag

  • AT-målene for forløbet

  • Overordnet tema og evt. undertemaer, der er arbejdet med

  • Evt. fælles problemformulering(-er) 

  • Teorier, der er introduceret eller arbejdet med

  • Metoder, der er arbejdet med

  • Materialer/litteratur


Problemformulering i studierapporten

Du skal ud over metoder og teorier ved din AT-eksamen kunne relatere til problemstillinger fra et eller flere af dine AT-forløb.

    I forløb, hvor du/I har arbejdet med forskellige undertemaer og/eller problemformuleringer i klassen, afsættes der i den sidste lektion tid til, at du/I angiver dit/jeres eget undertema og problemformulering i studierapporten for det konkrete forløb. Her udfylder du nederst i studierapporten punktet ’Mine specialemner’: Klik på knappen ’Redigér’ og udfyld fritekstfeltet. Klik derefter på ’Gem’.Til lærerne:

Vejledning til Studierapport i Lectio.doc