Til musiksiden
Overtoner og fourieranalyse

Her er en række tonegeneratorer, der dels rummer nogle forskellige funktioner og dels er eksempler på ændringen af mine interesser og behov i den retning!

Tonens bestanddele:
Hent tonegeneratoren

Med mulighed for at se og "høre" graferne/modellerne bagved:

Kort vejledning i "Tonens Bestanddele"

 

Beskriv en klang! Et notesæt 
Et notesæt om hvordan bl.a. partialtoner og vibrato for en tone bestemmes.

EXCEL-ark-skabelon

Toner du kan arbejde med: violin1   violin2   violin3   violin 4

 

Tonens Anatomi
Tonegenerator:  Tonens Anatomi  (kort vejledning)  Overtoner - en alternativ tonegenerator. Kun partialtoner men med svingningsform


 

Overtoner.zip

 

Praktisk analyse af en klarinettone
I meget korte træk og ikke helt detaljeret er metoden forklaret her
Her har vi valgt en tone ud af ovenstående
Her høres tonen alene og derefter grundtone + overtoner i lag
Praktisk analyse af en violintone
Lyt til en violintone og hvordan man kan høre
grundsvingning og ovettoner lagt på lag på lag til tidspukt 0.44
og til tidspunkt 0.68  Her med vibrato til sidst - sammenligning af 0.44 og 0.68


Metoden beskrevet kort
  

Det tilhørende EXCEL-ark

 

 

Du kan Zoome ind på en "lyd vha programmet Audacity så du kan se svingningsmønsteret af en enkelt tone for et bestemt instrument.
Audacity
hentes på http://audacity.sourceforge.net/
   eller  her
Hvis tonen er fra en CD kan du lave CD'en til lyd fil med CDex 
CDex hentes på http://cdexos.sourceforge.net     eller   her
Du kan gemme en lyd fra en tonegenerator i programmet Audacity som fx mp3-fil eller wav-fil, som dokumentation.
 

Matematik-noter og link om Fourieranalyse

Matematik-noter om Fourier-analyse af Arne Michelsen (s7-13)
Fourieranalyse/overtoner
Om square-waves, sawtooth-wave, square-wave, triangel-wave

 

Her er BOGEN om matematik i musik. Den er meget omfattende. Forklarer alt muligt. Det er meget præcist matematisk formuleret, men ikke særlig let at gå til. Opslagsværk for læreren. Den hedder: "A  Mathematical  Offering" og er på 500 sider! 
 
Additionsformlerne